lørdag 28. november 2009

Lettere å jakte på rett sted


Å holde seg innenfor det jaktterenget en har leid er ikke en altfor lett kunst, vanligvis krever det en del trening med kart, og gjerne mye lokalkunnskap. Som oftest løses det med at man oppholder seg trygt innenfor grenseområdene. Nå kommer imidlertid kart med eiendomsgrenser til Garmin GPS, og da bør man ha større mulighet for å holde seg på rett side av grensene, selv når man beveger seg i nærheten av grensene for jaktområdet.

Det er UglandIT som leverer minnebrikkene som inneholder eiendomsgrenser (og mye annet). Hver kommune har sin brikke, så jakter man i flere kommuner, så må man altså handle en brikke per kommune. Hver brikke koster i underkant av 1000 kr. Brikkene er kompatible med de fleste nyere Garminmodeller med kartvisning.

Jeg har ikke selv prøvd disse karta, så jeg vet ikke hvor lett det er å bruke det, eller om det lar seg kombinere med topografikart (der eiendomsgrenser kan vises som for eksempel ruter). Men uansett er det lovende for de av oss som vil være på rett side av både loven og eiendomsgrensene.


Gratisprogrammer


Garmin, som i praksis er enerådende på markedet for håndholdte GPSer etter at Magellan trakk seg ut, har støtte for å lage rasterkart til sine nyere modeller via Google Map. På den måten kan man benytte seg av kommunale on-line-tjenester for å lage kart med eiendomsgrenser, og lage sitt eget jaktkart for sin GPS. Men dette krever selvfølgelig en del tekniske ferdigheter. Minuset er at siden det er raster og ikke vektor, blir kvaliteten dårlig ved skalering. Rasterkart funker også bare for Colorado, Oregon og Dakota-modellene.

Har man ikke tatt seg råd til å kjøpe kartbrikker til Garmin GPS, så finnes det nå også gratis kart å få tak, foreløpig uten høydekurver, men sammen med et vanlig papirkart (som man likevel alltid skal ha med), så er dette en grei løsning. Det er laget et kart over veier, og to turkart, ett for vinter og ett for sommer.

Det eneste jeg savner nå er dybdekart over norske vann, slik at man kan analysere seg fram til gode fiskesteder. Men da begynner det vel kanskje å bli litt vel mye juks og fanteri for enkelte…

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar